Możliwość wyboru języka do obsługi połączeń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, została dokonana modyfikacja systemu realizacji połączeń przy użyciu aparatów samoinkasujących naszej spółki przez osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych. W chwili obecnej na platformie dedykowanej do realizacji wyżej wymienionych połączeń, osadzeni mają możliwość wyboru języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego do obsługi połączeń.

Dla kart użytych pierwszy raz:

  1. Wybierz numer dostępowy.
  2. Wprowadź kod PIN.
  3. W celu wybrania wersji językowej naciśnij: 1 – polski, 2 - angielski , 3 - niemiecki , 4 – rosyjski .
  4. Wprowadź numer docelowy i naciśnij # .

Twój wybór zostanie automatycznie zapisany dla karty!

Dla kart już używanych lub w celu zmiany raz wybranego języka:

  1. Wybierz numer dostępowy.
  2. Wprowadź kod PIN.
  3. Po zapowiedzi „Wprowadź numer docelowy i naciśnij #” wybieramy 9#.
  4. Następnie wybieramy wersję językową. Wybrany język stanie się domyślny dla karty.