W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się polityką cookies na naszej stronie.zamknij

Koszyk jest pusty.

przelewy

Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech sp. z o. o.

§ 1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech sp. z o. o. określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Świnka Dialtech sp. z o. o., pod nazwą "Karta Świnka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.

 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług w sieci Dialtech Taryfa Karta 15 (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.


§2 [Warunki Promocji]

 1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Karta Świnka w okresie od 05.05.2016 r. do odwołania.

 2. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".

 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Świnka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").

 4. Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).

 5. Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.

 6. W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie ?Czas Gratis? nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).

 7. Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.


§ 3 [Postanowienia końcowe]

 1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Świnka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).

 2. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.